Supervisie voor coaches

Supervisie voor professionele coaches

Blijf groeien als coach of teamcoach

29+

Jaar ervaring als
executive (team) coach

9800+

Coachinguren
op de teller

1804+

Supervisie
uren 

1ste

Vrouwelijke Master Certified Coach in Benelux

Supervisie voor coaches

Wat is supervisie voor coaches?


Supervisie creeert voor een verhoogde alertheid voor kwaliteit in je dagelijkse praktijk als coach. Via reflectie en spiegelingen kies jij waar je jouw focus op wil leggen bij de volgende coach-gesprekken.

Je leert door terug te blikken op je ervaringen en door exploratie van nieuwe perspectieven.

Individuele supervisie voor coaches

Individuele supervisie voor coaches


Bij individuele supervisie spreek je af met de supervisor. Ofwel face-face, ofwel on-line.

Je reflecteert over de casussen, over een bezorgdheid of over een patroon dat je bij jezelf vaststelt. Samen exploreren we jouw manier van kijken en verbreden dit met nieuwe perspectieven. 
groepsupervisie voor coaches

Groepssupervisie voor coaches


Bij groepssupervisie kom je samen met een vast groepje mensen (max 6) gedurende 4-6 keer per jaar. Het vertrouwen in de groep kan groeien doordat we procesafspraken maken: wat heeft ieder nodig in zijn leerproces. De diversiteit  van persoonlijkheden leidt tot rijkere perspectieven. Groepssupervisies kunnen face-face en ook on-line georganiseerd worden (via zoom..com)Supervisie voor coaches Leen Lambrechts

Over Leen Lambrechts, geaccrediteerd coach supervisor

Leen coacht executives en management teams, begeleidt intervisies en is lead trainer in ICF-certificerende opleidingen ROOT-GROW-BLOOM en in Teamcoaching. Professionele Reflectieve Supervisie voor coaches wordt aangeboden in kleine besloten groepen en aan individuele coaches.