erkende coach supervisor

Zoek je een erkende
supervisor voor coaches?

Wat is de bijdrage van een erkende coach supervisor?


Een erkende coach supervisor biedt meerdere bijdragen in supervisie. De hoofdfocus van de coach supervisor is deze van reflector over kwaliteit en duurzaamheid in coaching, zowel voor jou als coach, als voor de klant als voor de organisatie. Dat betekent dat de supervisor 3 concrete rollen heeft:

(1) in zijn ondersteunende rol aanmoedigen om jouw sterktes en talenten nog consequenter in te zetten en successen zal onderlijnen. Bij twijfel zal hij je zelfvertrouwen helpen opkrikken. De supervisor vertrekt uit het standpunt dat je altijd positieve intenties hebt voor jezelf, die op zijn minst tot doel hebben je te beschermen voor iets wat als risicovol aanvoelt.


(2) In zijn ontwikkelingsrol zal hij je inspireren met methodes en ideeën, met uitdagende vragen om je perspectief te herzien. Vergroting van je bewustzijn leidt immers tot meer keuzevrijheid. Deze rol leunt het dichtste aan bij deze van mentor-coach.


(3) In zijn bewakingsrol of normatieve rol zal hij alertheid met je delen in verband met ethische grenzen en je feedback geven in relatie tot professionele standaarden.

De 3 rollen van een erkende coach supervisor

Ondersteunde rol erkende coach supervisor

1. Ondersteuning bij ontwikkeling

Via vraagstelling en exploratie wordt je meer bewust van het effect van je interventies en de ingezette methodes. kwaliteit erkende coach supervisor

2. Kwaliteitsbewaking


Via kritische vragen bespreek je ethische en professionele grenzen en onderzoek je de kans op belangenconflicten. Feedback op je coachingcompetenties wijst je de weg naar het volgende niveau in coaching. 

Zelfvertrouwen boost erkende coach supervisor

3. Opbouwen van zelfvertrouwen

Een empathische benadering zorgt ervoor dat je je aangemoedigd voelt en energie hebt om verder te blijven groeien. Welke kwalificaties heeft een erkende supervisor voor coaches nodig?


Een erkende coach supervisor is doorgaans iemand met véél coaching kilometers op zijn teller, iemand die zelf expliciet wil blijven evolueren en die als missie heeft de professionalisering van het coaching vak verder te laten evolueren. Daarenboven heeft de coach supervisor een specifiek supervisiediploma behaald. Een supervisor is zelf zéér reflectief over het eigen handelen en de mogelijke impact hiervan op anderen.


Elke coach supervisie is transformerend voor zowel de supervisor als voor alle de supervisee door de intense diepgaande uitwisselingen die er gebeuren. De bereidheid tot delen van inzichten en ervaringen en zelf-onthullingen zijn normale ingrediënten in supervisie.


Net zoals in coaching kan iedereen zichzelf uitgeven voor supervisor. Deze rol vergt echter een specifieke focus, kennis en attitude die resulteert in een co-creatieve verkenning van je praktijk. Een specifiek supervisie diploma biedt echter geen sluitende garantie op kwaliteit, net zoals dat geldt voor coaching diploma’s. Elke professionele coach  supervisor heeft zelf ook een supervisor waarbij hij zijn eigen supervisies onder de loep neemt. Dat is wél een kwaliteitswaarborg waar je naar kan vragen.


Hoewel een geaccrediteerd coach supervisor meer ervaring heeft, weet deze het niet beter. De supervisor is bereid om in open dialoog met jou, perspectieven uit te wisselen die wellicht zinvol zijn. Net zoals in coaching kies jij het onderwerp bij aanvang en de richting van je actie nadien. Bij normatieve supervisie gebaseerd op een coach compententiescreening, kan de supervisor zijn expliciet advies geven over de stappen die nog te nemen zijn om verder te professionaliseren. 

Eraan beginnen?

Maak nu een afspraak voor een vrijblijvende intake.
Tijdens de intake krijg je concrete info over data, mogelijkheden, plaats, enz.
 Via reflectievragen bereid je je voor om in een leermodus te kunnen belanden.

Je ontvangt ook een achtergrondartikel over de diepte van reflectie en een uitnodiging om je eerste casus te beschrijven.

Neem contact op met: leen@supervisievoorcoaches.be