Professionele coach supervisie

Professionele Coach Supervisie voor (team)coaches

Ontdek wat professionele coach supervisie voor jou kan betekenen!

Waarom kies je voor professionele Coach Supervisie?

Ieder van ons leerde het ‘vak coaching’ door vallen en opstaan. Een coach-opleiding geeft je vele handvaten om te coachen, en in de praktijk sta je er alleen voor met je coachee. We hebben geen resultaatverbintenis met onze klanten, we zijn wél verantwoordelijk voor een optimale procesbegeleiding. Onze klanten zitten niet te kijken naar hoe we de begeleiding doen en welke kansen we laten liggen. Dat is ons vak. Zij vertrouwen in ons. Echter … hoe bewust blijven we onszelf uitdagen en hoe bewust evolueren we in het zinvol uitoefenen van dit prachtige beroep.


Vaak leren we uit coachmomenten die niet optimaal verliepen, soms leggen we de lessen onbewust naast ons neer. Redenen om ‘niet te leren’ zijn er alom … Soms namen we gewoon de tijd niet, soms was het te pijnlijk om naar te kijken, soms bleven we steken in onmacht omdat we niet wisten hoe het dan wél had gekund, enz. Er is echter één constante in ons leerproces: doordat we niet weten wat we nog niet weten … blijven we doen wat we deden … tenzij je kiest voor professionele coach supervisie.


Een professionele coach blijft voortdurend in beweging en zoekt daarbij zelf ook externe klankborden. Echter, met wie kan je bespreken wat je écht bezig houdt, in alle vertrouwen? Ieder van ons voelt zich nu en dan (onbewust) beschaamd of schuldig om iets dat we hadden moeten doen, maar toch niet gedaan hebben. Of omgekeerd: omdat we iets niet gedaan hebben waarvan we ons bewust waren dat het wél belangrijk was.


We hebben soms geen grip op het ‘waarom’ … én juist dàt bespreek je met een professionele coach supervisor. Want als je weet wat je drijft, kan je er invloed op hebben … !

Welke vormen kan een professionele coach supervisie aannemen?

Individuele supervisie – waarbij je privé afspreekt met je supervisor. Dit kan zowel face-face als online.


Groepssupervisie – waarbij je afspreekt in een vast groepje tot 6 personen met de supervisor gedurende een halve dag, waarbij ongeveer 3 personen per keer hun casussen kunnen delen of 3 personen een coach-oefening kunnen doen.


Reflectie op basis van casussen – ook wel reflectieve supervisie genoemd. Een supervisee beschrijft zijn context, patroon, casussen, waarna samen gereflecteerd wordt doorheen diverse lenzen over hoe je anders kan kijken naar deze zelfde casus. 


Reflectie op basis van herbeleving - op basis van nabespreking van audio, video-opnames of een hier-en-nu coaching oefening van 30 minuten wordt gereflecteerd wat er krachtig was en waar er nog ontwikkelingslijnen liggen. Wanneer gewenst worden de competenties van ICF of EMCC als referentie gebruikt.


Wat is reflectieve supervisie?

Reflectieve supervisie is één vorm van professionele coach supervisie.

 • Is een manier om transparant te worden naar jezelf: wat waren je persoonlijke drijfveren?
 • Is een kans om je praktijkgewoontes met nieuwe ogen, vanuit een meta-visie of “super-visie”-niveau, te herbekijken: dienen deze gewoontes je nog? Leveren ze het gewenste resultaat op voor een specifieke klant?
 • Is een vorm van ervaringsgericht leren. Je reflecteert over je patronen na je coaching, om steeds meer in staat te zijn te reflecteren gedurende je volgende coaching.
 • Maakt je op een respectvolle manier wakker uit je comfortzone: je overweegt of je je gewoontepatronen wil behouden en maakt bewust, opnieuw keuzes
 • Creëert een ruimte waar je je imaginatie de vrije loop laat over hoe je in je volgende sessie de best mogelijke service kan leveren voor je klant
 • Nodigt je tot groeien in bewustwording, tot nieuwe keuzes, tot herzien van je perspectieven.

Reflectieve Coach Supervisie: wat levert het op volgens Peter? 


Reflectieve Coach Supervisie: 

de effecten volgens Ingrid! 


Reflectieve Supervisie: 
wat wordt er besproken?

Reflectieve supervisie is nog ongekend en dus onbemind, terwijl er tijdens elke sessie magische momenten  van inzicht ontstaan!


Vraag een gratis demo-sessie aan:

leen@supervisievoorcoaches.be 

Bekijk de ervaring van deelnemers aan reflectieve supervisie:

Ervaring met Reflectieve Supervisie voor Team Coaches door Leen Lambrechts - Accredited Coach Supervisor

Professionele Coach supervisie: 

Wat is het voordeel voor klanten van team coaches?

Deelnemers van een coach supervisie getuigen van de meerwaarde van professionele coach supervisie voor hun klanten.

De supervisie werd gegeven door Leen Lambrechts- Accredited Coach Supervisor

Waarover reflecteer je in professionele coach supervisie?

We stellen ons samen en in alle transparantie, en openheid vragen zoals:

 • Welke woorden van klanten blijven nazinderen en willen gehoord worden?
 • Welke gedragingen zijn steeds meer standaard in je benadering?
 • Welke oordelen of assumpties over de klant staan in de weg?
 • Welke verbindingen willen gelegd worden?
 • Welke gevoelens krijgen geen ruimte?
 • Welke geheimpjes houden je bezig?
 • Welke sterktes zet je te weinig in?
 • Welke overwinningen mogen in het licht gezet worden?
 • Welk verhaal blijf je jezelf nodeloos vertellen?
 • Welke angsten vreten energie?
 • Welke parallel processen er evt. zijn tussen de klant en jou, tussen de klant en jouw historiek, tussen jou en de organisatiecultuur?
 • Welke beperkingen leg je jezelf op?

Deze vragen leiden tot een perceptie-verandering over je praktijk, je klanten en jezelf.
Professionele coach supervisie is biedt je en vorm van kwaliteitsboost!

Eraan beginnen? 

Maak nu een afspraak voor een vrijblijvende intake voor professionele coach supervisie. Tijdens de intake krijg je concrete info over data, mogelijkheden, plaats, enz. Via een intakeformulier formuleer je jouw doelen, jouw verwachtingen, jouw behoeftes om in een leermodus te kunnen belanden.


Je ontvangt ook een achtergrondartikel over de diepte van professionele reflectie
en een uitnodiging om over je eerste casus te reflecteren.

Neem contact op met: leen@supervisievoorcoaches.be