Groepssupervisie casus: Waarom ga ik bij deze coachee telkens 30 minuten over tijd?
02 december 2018 

Groepssupervisie casus: Waarom ga ik bij deze coachee telkens 30 minuten over tijd?

Groepssupervisie: casus beschrijving

Dit is een anonieme beschrijving van een coach supervisie casus die aangebracht werd in een groepssupervisie door een ervaren Professional Certified Coach.

De coach coacht een 45-jarige manager die op in het kader van haar leiderschap. Deze wil werken aan minder directief zijn, meer inspirerend optreden, betere relaties opbouwen met de medewerkers. Als eerste stap in het traject maken de klant, de manager en de coach goede afspraken omtrent de vooropgestelde doelen.

In het eerste gesprek bespreekt de coach de logische niveaus met de klant. De klant toont veel interesse voor het kennen van haar missie. Dus werken ze in de eerste sessie samen aan het vergroten van zelfkennis. Het begrijpen van de kernwaarden en de overtuigingen die het huidige gedrag sturen is daarvan een onderdeel. Deze klant is heel blij met de verkenningen in de diepte. Bij afronding stelt de coach vast dat ze 30 minuten langer gewerkt heeft dan 2 uur. Dat is niet haar gewoonte.

De klant is heel erg enthousiast en kiest ervoor om tussentijds te lezen, enkele video’s te bekijken ivm ‘kwetsbaarheid en leiderschap’, ze experimenteert met nieuw gedrag en komt in de tweede sessie terug met succesverhalen van jewelste.

De coach is in haar nopjes met deze geweldige vooruitgang.  Ze werken verder rond de herkadering van een aantal overtuigingen.  Opnieuw heeft de klant geweldige inzichten en ze geeft aan dat ze de volgende keer rond ‘purpose’ of persoonlijk missie wil werken. Na afloop merkt de coach opnieuw dat ze 30 minuten langer gewerkt heeft met deze klant dan voorzien. Toch bizar …

Terwijl de coach het woord purpose uitdrukt, slaagt haar stem over en voelen we de emotie die hiermee verbonden is.

De supervisievraag van de coach: “Hoe kan ik dichter bij mezelf blijven” terwijl we rond purpose werken met deze klant?

Groepsupervisie waarom ga ik over tijd bij deze klant

Groepssupervisie: waarom ga ik over tijd bij deze klant

De verkenning met enkele vragen levert ons extra informatie op.

  • De contracting fase met de klant en haar manager is goed gelopen.
  • De coach is bezorgd dat deze klant bij het ontdekken van haar purpose misschien wel haar bedrijf zal verlaten.
  • Er is onzekerheid over hoe de volgende sessie kan verlopen. Welke werkvorm of methode de coach kan inzetten omtrent de verkenning van de purpose?
  • De coach voelt een vorm van genegenheid naar haar klant.
  • De klant wordt omschreven als een dame die er ‘eerder gewoon’ uitziet en aarzelt om te zeggen dat ze de klant wat als ‘saai of grijs’ ervaart, want ze wil geen oordeel uitspreken over haar klant.

Er worden meerdere hypotheses besproken. Er is er eentje die stevig raakt …

  • Blijkbaar doet deze klant, met haar fysieke uitzicht, de coach denken aan haar zus. De coach ervaart haar zus als iemand die het leven ook niet écht leeft, een eerder saai of grijs bestaan heeft. De coach beschrijft haar onmacht om haar zus te beïnvloeden hierin omdat het haar rol niet is om haar zus wakker te maken en te coachen.
  • Er wordt dus een vorm van een parallel proces vastgesteld tussen de klant en haar perceptie van haar zus. Haar onmacht ten opzichte van haar zus kan in de coaching relatie nu wél omgezet worden in een begeleiding naar een ‘voller’ leven.
  • De 30 minuten over tijd gaan bij deze klant zouden een onbewust geprojecteerd geschenk kunnen zijn aan haar zus. Haar zus kan ze niet begeleiden … maar deze klant wil wél in beweging komen.

Inzichten voor de coach tijdens deze coach supervisie

Door de ont-koppeling te kunnen maken tussen de ervaren relatie tussen de klant en de coach, die losstaat van de relatie coach-zus, kan de coach nu een vrijere keuze maken. De emotionele lading om rond de Purpose te werken is veel minder benauwend.

Uiteraard dient nog wat voorbereidend werk gedaan te worden rond ‘hoe’ ze samen de volgende stap zullen zetten in het werken rond Purpose. Het ethisch vraagstuk rond het verlaten van het bedrijf nog op haar plank.  Dat zijn echter minder beklemmende vraagstukken voor deze coach.

Wil je verder geïnspireerd worden door andere supervisie casussen?

Wordt dan lid van de besloten facebookgroup: https://www.facebook.com/groups/supervisievoorcoaches/

Over de schrijver
Leen coacht executives en management teams, begeleidt intervisies en is lead trainer in de ICF-certificerende opleidingen ROOT-GROW-BLOOM en in Teamcoaching. Professionele Reflectieve Supervisie wordt aangeboden in kleine besloten groepen en aan individuele coaches en consultants.
Reactie plaatsen